LOM.LV UZŅĒMUMS ir viss pakalpojumu klāsts,
kas saistīti ar metāllūžņu savākšanu, iekraušanu, šķirošanu un pārvadāšanu.

LOM.LV UZŅĒMUMS ir viss pakalpojumu klāsts,
kas saistīti ar metāllūžņu savākšanu, iekraušanu, šķirošanu un pārvadāšanu.

Metāllūžņu pieņemšana

Metāllūžņu pieņemšana notiek mūsu pieņemšanas punktos , kā arī pie klienta uz vietas.Tādā gadījumā tiek piedāvāts autotransports .Ja nepieciešams, piedāvājam augsti kvalificētu darba spēku . Pieņemšanas punkta darba laiks no 8:00 līdz 18:00 , no pirmdienas līdz piektdienai,un svetdienā no 09:00 līdz 13:00. Sveršana notiek uz mūsu elektroniskiem svariem , pēc tam seko metāllūžņu kvalitātes noteikšana un cena.

Dokumentu noformēšana notiek uz vietas. Samaksa notiek 48 stundu laikā. Metāllūžņi tiek iepirkti, kā no fiziskām personām (prieks tam ir nepieciešami personas apliecinoši dokumenti un norēķinu konta numurs) kā arī no Juridiskām personām. Pie metāllūžņu iepirksanas no fiziskām personām tiek maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Juridiskā personām cenā neietilps PVN.

Otreizējas lietošanas metāls (runa iet tikai par melniem metāllūžiem) dalās uz divām kategorijām, saturošām oglekli ( tērauda lūžņi un atkritumi un čuguna lūžņi un atkritumi) pēc izskata leģējoљs elements (A-oglekļa B-leģējošs), uz 28 sugām pēc kvalitātes rādītājiem un uz 67 grupām pēc leģējošu elementu esamības. Pie metāllūžņu pieņemšanas tiek atskaitīti no 3% no kopējā svara uz piesārņojumu.

Nepieņemam

No fiziskām personām nepieņemam šādus izstrādājumus:

  • kanalizāciju lūkas, dzelzceļa sliedes, gāzes balonus, ceļa zīmes;
  • elektrovadus, telekomunikāciju vadus;
  • ūdens skaitītājus;
  • sprādzienbīstamus priekšmetus, lādiņus, čaulas;
  • kapu pieminekļus, plāksnes, apmales, ikonas, krustus un vai to daļas.
  • www.likumi.lv/doc.php
  • 13.12.2011. MK noteikumi Nr.960 “Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību”
  • skatīt https://likumi.lv/ta/id/241854

Iļģuciems, Spilves ielā 6A, Rīga

Mobilais:  25 80 87 22
Mobilais:  26 55 57 27
E-pasts: andrej@lom.lv

SIA ”LOM.LV UZŅĒMUMS” atrodas Iļguciemā, Spilves ielā 6A, Rīgā

Par uzņēmumu

LOM.LV UZŅĒMUMS ir viss pakalpojumu klāsts, kas saistīti ar metāllūžņu savākšanu, iekraušanu, šķirošanu un pārvadāšanu.

Metāllūžņi tiek iegādāti par vienādām cenām, kas noteiktas pēc vienošanās ar partneriem Rīgas teritorijā un Rīgas reģionā.

Pieņemšanas punkts
Mūsu kontakti

SIA LOM.LV UZŅĒMUMS

Reg. Nr.40103308081

Latvija, Rīga, Spilves iela 6A, LV-1055 Latvia, LV- 1055
ofiss@lom.lv, lom.lv@icloud.com